יעוד, חזון וערכי תנועת קוממיות

יעוד התנועה הוא חיזוק והנחלת ערכי זקיפות הקומה היהודית וכן מניעת גירוש יהודים מחבלי יהודה, שומרון ורמת הגולן.

בחזונה של תנועת קוממיות להיות תנועה מובילה בתחום הנחלת זקיפות הקומה היהודית כתפיסה לאומית מרכזית במדינת ישראל, חיזוק ההתיישבות ומניעת כוונת גירוש יהודים.

ערכי תנועת קוממיות הינם: עליונות התורה, מדינה- ראשית צמיחת גאולתנו, דאגה לכלל ישראל, רלוונטיות ומקצועיות.

רקע ליסוד התנועה

תקופת תקומת עם ישראל בארצו רוויה בהצלחות ובהתקדמות לאומית, זאת לצד קשיים כבירים עמם מתמודד עמנו בזירות הבינלאומיות ובהתנהלות הפנימית במדינת ישראל.

התקדמותו של עם ישראל ושאיפתו להיות אור לגויים נתקלים בקשיים אשר רובם מגיעים עלינו בשל ניתוק מערכינו הלאומיים שהיטשטשו לאורך הגלות הארוכה.

כחלק מקשיים אלה אנו עדים בשנים האחרונות לכרסום בחוסנה הלאומי של מדינת ישראל ולחולשה בזהות היהודית של המדינה הבאה לידי מעשה בקרב מנהיגי המדינה ומוסדות השלטון כחלק מטשטוש ערכי המוסר והזהות  היהודית.

מנהיגי המדינה אשר קמו בעשורים האחרונים לא השכילו לייצר חשיבה ותפיסה לאומית יהודית בריאה ומכאן הגיעו משברים רבים שנמשכים ומקרינים עד היום על מצבה הבינלאומי של ישראל ויחס הממשלה ומערכת המשפט כלפי ערכי האמת בשמה קמה מדינת ישראל.

המשברים האחרונים בהם נתקלה מדינת ישראל ובראשם השבר הגדול בגירוש התושבים ביישובי חבל קטיף וצפון השומרון.בו מדינת ישראל, ע"פ החלטתה של ממשלת ישראל, גירשה אלפי יהודים מבתיהם, החרימה את רכושם, גדעה את חלומותיהם וחייהם ובחרה להעניק את חבלי מולדתנו לאויבים וזרים. הם כולם תוצאה ישירה של טשטוש הערכים היהודיים הלאומיים בשמם הוקמה מדינת היהודים.

המשברים הערכיים של הנהגת המדינה והציבור הכללי בישראל, מקרינים על התנהלות המדינה ביחסי החוץ ויחסי הפנים מול אומות העולם והאויבים מבית. 

החברים אשר פעלו ליסוד העמותה פעלו ופועלים מתוך הערכים המשותפים כמובא לעיל'.

מטרת התנועה להנחיל ערכים של זקיפות קומה לאומית ולהביא לסדר יום של זהות יהודית בארץ ישראל בתחומי החברה וההנהגה. 

התנועה נוסדה ביום ט' בכסליו התשס"ז, (30 בנובמבר 2006 למניינם) והיא רשומה כעמותה רשמית אשר מנוהלת ללא כוונות רווח ומוכרת לצורך החזרי מס הכנסה.