'לאמיתה של תורה' כינוס תלמידי ישיבה לכבודו של הרב דוב ליאור

http://www.youtube.com/watch?v=LAzIfU8R9aw

בצהריים (ראשון, טז אדר א) התכנסו מאות תלמידי ישיבה בבית המדרש של ישיבת ניר בקריית ארבע כדי להתחזק מתורתו של הגאון הרב דב ליאור.
בכינוס שהתקיים תחת הכותרת 'לאמיתה של תורה' נשאו דברים: הרב זלמן מלמד ראש ישיבת בית אל ורב היישוב, הרב אליקים לבנון ראש ישיבת אלון מורה ורב היישוב, הרב דוד חי הכהן רב שכונת אורות התורה בבת ים וראש הישיבה במקום וכן ראשי ישיבות נוספים.
הרבנים עמדו לצדו של הרב ליאור וקראו לתלמידים ללמוד מהי זקיפות קומה אותה תובעת תורת אמת,
עוד אמרו הרבנים כי חובה על רב לומר את דעתו דעת תורה בכל עניין ואפילו במקוןם בו יאלץ לשלם את המחיר על כך.
הרב אליקים לבנון תקף את הפרקליטות הנטפלת לרבנים גדולים בישראל ואמר כי הכסא של הפרקליטות מושתת על שקר ובכיריה מרגישים כי לשקר אין רגלים וכסאם מתערער, לא עוד הרבה שנים תנצח דרכו של עם ישראל אמר הרב וקיווה כי לבסוף ידעו גם הכוחות המשמשים כעת לרעה להצטרף לצד החיובי.
אחרון הדוברים היה הרב דב ליאור שתמה על צו המעצר כנגדו, ואמר כי טיפשות ורשעות משמשים בערבוביה והוא אינו מוכן לכופף את כבוד התורה לנושאי משרה שנוהגים בניגוד לתורה הקדושה.
מנהיגי מדינה מתייצבים בחדרי החיקרות מכיוון שהם חשודים במעילה בכספי ציבור ועבירות דומות אך אנו הרבנים אומרים את דעתה של תורה בגאון ועל כך באים לעוצרנו?!

בגלריה תמונות מהכנס. ניתן לעשות שימוש בתמונות תוך מתן קרדיט לתנועת קוממיות

סיכום  דברי הרבנים:

הרב סמוטריץ: "זו שמחה גדולה מאוד שתלמידים צעירים יותר מהישיבות נתקבצו כאן ושהתלמידים הם אלו שיזמו את הכנס הזה לכבודה של תורה".


הרב זלמן מלמד: "יסוד האמונה זה הכרה שעם ישראל הוא עם מיוחד שריבונו של עולם בחר בו. אמרנו בהבדלה המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים. יש מדרגות בעולם ועם ישראל הוא מדרגה מיוחדת"
"זהו יסוד הויכוח היום במדינת ישראל, האם מדינת ישראל צריכה להיות מדינת כלל אזרחיה או מדינה יהודית?"
"בכל הדורות עמ"י מסר את נפשו על כבוד התורה, לא יכול להיות שבדורנו נתנהג אחרת"


הרב דוד חי הכהן: "שאלו אותי הבוקר האם מותר לבטל תורה בשביל להגיע לכנס? ועניתי לא רק שמותר אלא פשוט לי שחובה להגיע. כך לימדנו הרצי"ה כבודה של תורה זהו כבודם של ת"ח. גדול שימושה יותר מלימודה, כבוד התורה הוא יותר מלימודה"
"הקב"ה מוותר על כבודו אך לא מוותר על כבודם של תלמידי חכמים"
"מדינת ישראל קמה בזכות התורה, שלידה אותנו בזמן שהיינו בגלות שמקומנו היחיד הוא בא"י, רק בזכות התורה הצליחה הציונות להקים את מדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת את הקמתה , לתורה. מדינת ישראל תלויה בת"ח"
"אם צריכה להיות חקירה כלשהי, היא צריכה להיות של ת"ח שחוקרים את המדינה, שכן היא לא נאמנה למטרותיה, היא בוגדת בתורה. התורה לא צריכה להיות כפופה לאף גוף"
"הציבור הדתי לאומי, נרדף במדינה כבר 20 שנה
, כך היה בגוש קטיף, כך היה בהר ברכה עם הרב אליעזר מלמד, וכך היה בזמן הירצחו של יצחק רבין. אני מבקש לזכור שהמדינה עומדת בזכות הציבור הזה שמוקיר במדינה (להבדיל מהחרדים שלא מוקירים בה), והמדינה ללא לימוד התורה לא מקיימת את מטרתה. הציבור הזה הוא סם החיים של מדינה"
"כל מי שפגע בגוש קטיף, אחד אחרי השני נופלים ולכן לא כדאי לאף אחד לפגוע בתורה"


הרב אליקים לבנון: "כאשר ת"ח מביאים בגאון את עמדת התורה, ויורים כנגד 'אש חיה', ההתכנסות שלנו היא לא רק כבוד התורה, אלא עמידה זקופה מול ההתקפה הזו"
"נכון, יש גם ח"כ ושרים שמועמדים לחקירה, אך אותם מזמנים לחקירה על עבירות מוסריות של גזל ושוחד!"
"אנו הולכים להמשיך להנהיג בגאון את עמ"י בכל התחומים, ושום פרקליטות לא תעמוד בדרכינו"


הרב שמידט: "יסוד הכינוס הזה להגיד לתלמידים שישנה כאן תורת אמת, תורה של גאולה"
"יש כאן רב שהוא גיבור, שעומד מול הפרקליטות על מה שהדורות מחייבים את הרב להגיד"
"עמ"י הוא איתנו! עמ"י רוצה לשמוע דברים ברורים!!"
"באנו לכאן כי הרגשנו צורך, הרגשנו את החוצפה שהעיזו נגד הרב, כולנו מחזקים את הרב"


לאחר שירה ארוכה לכבוד הרב ליאור,

הרב ליאור: "הבעיה שלנו היא עם אלו שמנהלים את המדינה עם הקטנות, אנשים שניתקו עצמם מהעבר הם הגיעו להתנתקות מהתורה ומחבלי ארץ ישראל. אם רבנים חטאו נגד המדינה - שיחקרו אותם, אך לא שמעתי איזה סוג עבירה עשו הרבנים"
"הרבנים חייבים להגיד דעת תורה ומי שלא אומר הוא מועל בשליחותו הציבורית. החוק לחסינות של הרבנים לא יפתור את הבעיה, אלא התיקון צריך להיות בשורש ואת זה אנחנו תולים בחינוך שאתם זוכים לקבל אצל הרבנים. עוד כמה שנים אתם תהיו המנהיגים של המדינה בכל תחום, אנשים שאכפת להם מהי טובת כלל ישראל"